Pitch Class Set: 0 2 4 6 7 9 11

(mode 0) 0:  0 2 4 6 7 9 11 | lydian = M13#11 = 7-note 5ths stack = sauta = mela 65 Mechakalyani = kalyan that                                                                  
(mode 1) 2:  0 2 4 5 7 9 10 | mixolydian = 13 = rast descending = jiharkah = mela 28 Harikambhoji = khamaj that                                                                
(mode 2) 4:  0 2 3 5 7 8 10 | aeolian mode = mb13 = kiordi descending = mela 20 Natabhairavi = asavari that                                                                    
(mode 3) 6:  0 1 3 5 6 8 10 | locrian = mb13b5b9 = 7-note 4ths stack                                                                                                            
(mode 4) 7:  0 2 4 5 7 9 11 | major scale = ionian = M13 = rast ascending = silaba = mela 29 Dheerasankarabaranam = bilawal that                                                
(mode 5) 9:  0 2 3 5 7 9 10 | dorian = m13 = ritsu = tomora mesengo = mela 22 Kharaharapriya = khafi that = Thai 7-tone scale (approximation)                                  
(mode 6) 11: 0 1 3 5 7 8 10 | phrygian = mb13b9 = ousak = yishtabach = pelog, selisir, tembung, sunaren, baro, pengenter (MSOTW) = In scale = mela 8 Hanumatodi = bhairavi that

Modal Systems Home Page
Standard Chord Types Index
Collapsible Chord Types Index
All Chord Types Arpeggiated in All Keys (Standard Notation, Treble Clef)

The information on this page uses the Jordan Chromatic System

Click here to learn the Jordan Chromatic System
Integral Arts Academy Home Page

Copyright © 2020–2022 Stanley Jordan